โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม รักษาได้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด

โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่พบได้มากในปัจจุบัน โดยมีผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สุด แต่ก็พบได้ว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้ทุกวัย และมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกประเทศทั่วโลก เป็นเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โรคข้อเข่าเสื่อม รักษาได้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด

โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกเข่า ทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าอยู่ใกล้ชิดกัน และกระทบเสียดสีกัน ส่งผลให้เกิดอาการ ปวดเข่า เจ็บเข่า หรือ เข่ามีเสียงก๊อบแก๊บ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในทุกๆด้าน การเสื่อมสภาพของกระดูกในข้อเข่า เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่การดูแลรักษาเบื้องต้น สามารถช่วยลดความเสี่ยง และ ช่วยให้มีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีประวัติความเสี่ยง หรืออายุมากกว่า 60 ปี

ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วโรค ข้อเข่าเสื่อม (Knee osteoarthritis) อาการของโรคนี้ โรคข้อเข่าเสื่อม ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดในข้อเข่า ทำให้เคลื่อนไหวได้ลำบาก มีผลกระทบต่อการทำกิจกรรมประจำวัน รวมถึง มีผลต่ออาชีพ และ คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการเคลื่อนไหวมาก เช่น นักกีฬา แรงงาน และผู้ที่ต้องทำงาน ในอาชีพที่ต้องใช้เข่าเป็นส่วนสำคัญ เช่น นักเตะ ผู้ที่ต้องยืนทำงานเป็นเวลานาน เป็นต้น

อาการเจ็บของ โรคข้อเข่าเสื่อมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะของโรค ข้อเข่าเสื่อม อาการ ที่พบบ่อยที่สุดคือ อาการปวดข้อเข่า ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

  1. อาการปวดในข้อเข่า : เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด โดยอาจมีความเจ็บแน่น ปวดแสบ หรือบวมได้ เมื่อผู้ป่วยทำกิจกรรม เช่น เดิน วิ่ง หรือขยับข้อเข่า
  2. รู้สึกว่าข้อเข่าแข็งแรงหรือขาดความยืดหยุ่น : การขยับข้อเข่าจะทำให้รู้สึกว่าข้อเข่าแข็งแรงหรือขาดความยืดหยุ่น เป็นเรื่องที่สำคัญในการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อม
  3. ความเจ็บจากการนั่งหรือยืนนาน : การนั่งหรือยืนนานๆ อาจทำให้ข้อเข่ามีการบิดเบือน ทำให้เกิดอาการปวด
  4. เจ็บตอนกลางคืน : ในบางครั้ง ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดข้อเข่าเพิ่มขึ้นตอนกลางคืน ทำให้หลับไม่หลับ หรือตื่นแล้วไม่สามารถกลับเข้าสู่การหลับได้
  5. เสียงดังขณะเคลื่อนไหว : บางครั้งผู้ป่วยอาจได้ยินเสียงดังจากข้อเข่า เช่น เสียงแตก หรือ เกิดเสียงก๊อบแก๊บ เมื่อเคลื่อนไหว
  6. ข้อบวมและแดง : บางครั้งอาจมีอาการบวมและแดงของข้อเข่า เมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับข้อเข่า

suugice Zo112

10 Blog posts

Comments