Skrota bilen Göteborg få 2 000 kr + kostnadsfri hämtning, Mottagningsbevis erhålls. Har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av bilskrot

https://www.skrotbilarna.se/

Skrota bilen Göteborg: 2 000 kr ersättning + gratis hämtning bilskrot
www.skrotbilarna.se

Skrota bilen Göteborg: 2 000 kr ersättning + gratis hämtning bilskrot

Skrota bilen Göteborg få 2 000 kr + kostnadsfri hämtning, Mottagningsbevis erhålls. Har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av bilskrot